Menneet tapahtumat

 • Väistetään Failand, suuntana Winland

  25 touko 2017
  Christopher Rowley
  2756

  Winland-hankkeen ensimmäinen tutkimuskatsaus ja sen pohjalta luonnostellut alustavat toimenpide-ehdotukset on julkaistu. Keskustelimme niistä yhdessä keskeisten sidosryhmiemme kanssa hankkeen DEEPEN-työpajassa 22.5.2017 Musiikkitalolla.

  Winland-hankkeen ensimmäinen tutkimuskatsaus korostaa systeemisen lähestymistavan sekä kytkösten huomioimisen olevan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ja resilienssin perusta. Hankkeessa tarkastelemme kytköksiä neljällä tavalla: eri teemojen ja prosessien välillä, eri toimijoiden välillä sekä eri aika- ja paikkaskaalojen välillä.

  Keskustelimme näistä kytköksistä sekä tutkimuksemme ensimmäisistä tuloksista yhdessä sidosryhmien kanssa DEEPEN-työpajassamme 22.5.2017 Musiikkitalolla. Pohdimme myös, kuinka energiaan, ruokaan ja veteen liittyvät, yhdessä sidosryhmiemme kanssa kehitetyt ei-toivottavat Failand-tulevaisuuskuvat voidaan välttää ja suomalaisen yhteiskunnan resilienssia vahvistaa.

  Professori Matti Kummu Aalto-yliopistosta korosti puheenvuorossaan kytkösten olevan sektoraalisten ja toimijoiden välisten riippuvuussuhteiden lisäksi myös maantieteellisten tasojen välisiä. 30-40% Suomessa kulutetusta ruoasta on peräisin ulkomailta. Lisäksi olemme energian, lannoitteiden ja erityisesti rehun valkuaisaineiden suhteen riippuvaisia tuontipanoksista. Suomen ruokaturvaan vaikuttaa niin globaali resurssiniukkuus kuin ruoan maailmanmarkkinahintojen heilahtelu.

  Noora Veijalainen SYKE:stä ja Jaakko Jääskeläinen Aalto-yliopistosta nostivat esiin ilmastonmuutoksen pahentamat kuivuusjaksot tulevaisuuden haasteena Suomen vesivoimatuotannolle. Jatkossa on oleellista selvittää, miten kuivuus Suomen lähialueilla vaikuttaisi energian saantiin sekä pohtia kuivuuden vaikutuksia myös esimerkiksi veden ottoon ja maatalouteen.

  Antti Belinskij Itä-Suomen yliopistosta toi esiin tarpeen kehittää oikeudellista sääntelyä lähestymään turvallisuutta jatkumona häiriötilanteista varautumiseen ja aina luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kriittisen infrastruktuurin ylläpitoon. Yhteiskunnan resilienssin takaamiseksi sääntelyn pitäisi olla nykyistä sopeutuvampaa muuttuviin olosuhteisiin.

  Ryhmätöissä syvennyimme kehittämään toimenpide-ehdotuksia, joilla sidosryhmät pystyisivät osaltaan ehkäisemään tai sopeutumaan tulevaisuuskuvissa tunnistettuihin Suomen kokonaisturvallisuuden haasteisiin. Samalla otimme ensimmäiset askeleet kohti skenaarioprosessimme Winland-vaihetta.

  Tutkimuskatsauksen ja työpajan toimenpide-ehdotuksista työstetään kohdennettuja politiikkasuosituksia, jotka julkaistaan vielä kesän 2017 aikana.

  WhatsApp Image 2017-05-25 at 11.14.40

  Continue Reading
 • Resilienssiseminaari 17.2.2017

  17 helmi 2017
  Christopher Rowley
  1190

  Winland-tutkimushankkeen resilienssiseminaarissa keskustelua kriittisestä infrastruktuurista, varautumisesta ja yhteiskunnan resilienssistä.

  Sijainti:
  Maanpuolustuskurssit, Maneesikatu 6, Helsinki

  Ilmoittautuminen:
  Tämän lomakkeen kautta. Huom! Maksimikapasiteetti 80 henkilöä, osallistumiset ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Ohjelma:
  12.00 Saapuminen
  12.15 Tervetuloa ja Winlandin esittely (Juha Mäkinen, MPKK & Suvi Sojamo, Aalto)
  12.30 Kriittisen infrastruktuurin resilienssin tutkimuksesta: malleja ja merkityksiä (Rauno Pirinen, MPKK & Laurea AMK)
  13.15 Tauko
  13.30 Alueellinen/maakunnallinen näkökulma kriittisen infrastruktuurin resilienssiin (Tarja Wiikinkoski, MPKK)
  14.15 Tauko
  14.30 Pelastustoimen paikallinen näkökulma resilienssiin (Andreas Schneider, Pelastuslaitos, Helsinki)
  15.15 Yhteenveto & keskustelu
  16.00 Tilaisuuden päätös

  Muuta huomioitavaa:
  1) MPK:n Maneesiin mahtuu 80 henkilöä, ilmoittautuminen sulkeutuu kun kapasiteetti täynnä.
  2) Seminaarissa sovellamme Chatham House-sääntöä.
  3) Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
  Lämpimästi tervetuloa!

  Winland-tutkimushankkeen väki

  Lisätietoja
  Juha Mäkinen
  juha.makinen@mil.fi

  Continue Reading
 • Skenaariotyöpajat

  4 marras 2016
  Christopher Rowley
  1184

  Miten energia- ja ruokaturvaa uhkaavat muutospaineet ja poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa? Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä haastavassa globaalissa toimintaympäristössä? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia? Näitä pohditaan Winland-hankkeen skenaariotyöpajoissa!

  Mistä skenaariotyöpajoissa on kyse?
  Työpajoissa tunnistamme Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen kohdistuvia kriittisiä tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi tarkastelemme paikallisten ja globaalien muutospaineiden ja shokkien vaikutusta Suomen kokonaisturvallisuuteen. Työpajoissa kuulemme alustuksia tutkimusteemoista ja työskentelemme pienryhmissä ennakointimenetelmiä hyödyntäen. Olemme kutsuneet työpajoihin asiantuntijoita ja viranomaisia, joilla on energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuteen liittyvää keskeistä osaamista.

  Skenaariotyöpajat

  Ruokatyöpaja ke 16.11. klo 12:30-16:00
  Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun päärakennus, Amer Sport -sali (4. krs)
  Runeberginkatu 14-16, Helsinki

  Energiatyöpaja ke 23.11. klo 12:30-16:00
  Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu, Arkadia- rakennus, OP-Pohjola -sali (1. krs)
  Lapuankatu 2, Helsinki

  Vesityöpaja ke 30.11. klo 12:30-16:00
  Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun päärakennus, Amer Sport -sali (4. krs)
  Runeberginkatu 14-16, Helsinki

  Continue Reading
 • Millainen olisi kokonaisturvallisuuden escape room?

  24 loka 2016
  Iina Koskinen
  2035

  Energia, ruoka ja vesi ovat kokonaisturvallisuutemme peruspilareita. Winland-tutkimushanke kutsui energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden asiantuntijat työpajaan selvittämään, mitkä ovat kokonaisturvallisuuden keskeiset uhat ja millaista yhteistyötä niiden ratkaisemiseksi olisi tehtävä.

  Arjessa energia, ruoka ja vesi ovat itsestäänselvyyksiä

  Suomessa kaupoissa riittää ruokaa, vettä saa hanasta ja sähköt päälle katkaisijasta. Kun arki sujuu, ruoan, veden ja energian saantia ei tule murehtineeksi. Ilmastonmuutoksen ja keskinäisriippuvuuden muokkaamassa maailmassa energiaan, ruokaan ja veteen kohdistuu entistä enemmän muutostekijöitä. Nämä riskit ja muutospaineet puolestaan vaikuttavat merkittävästi Suomen kokonaisturvallisuuteen,  muistuttivat strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman From Failand to Winland -tutkimushankkeen tutkijat  hankkeen ensimmäisessä työpajassa 13.10.2016 Balderin talolla Helsingissä.

  Elintarvikehuoltomme on vahvasti riippuvainen eurooppalaisesta tuonnista ja energiahuoltomme venäläisestä energiasta. Energia, ruoka ja vesi kytkeytyvät vahvasti yhteen. Maataloutemme nojaa veden ja sähkön saantiin, ja ilman polttoaineita ruokatavarat eivät liikkuisi Suomen sisällä.

  Winland diagnosoi ja määrää reseptin

  – Tiedämme jo paljon energia- ja ruokaturvasta ja mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksesta vesivaroihin, mutta kokonaisarviota niiden välisistä riippuvuuksista ei ole vielä Suomessa laadittu. Näiden riippuvuussuhteiden selvittäminen on monitieteisen konsortiomme tärkeä tutkimustavoite, esitti konsortion co-lead Marko Keskinen.

  – Winland-hanke tähtää myös käytännön yhteistyöhön, Keskinen jatkoi. Tuomme yhteen eri alan asiantuntijoita sekä hallinnonaloja ja luomme yhdessä tutkimukseen perustavia toimintasuosituksia kokonaisturvallisuuden ongelmien ratkaisemiseksi.

  – Winland-hankkeemme on kuin lääkäri, joka määrää toimenpiteet kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi eli miten meistä ei tule Failand vaan Winland, jatkoi konsortion johtaja Olli Varis.

  Kokonaisturvallisuus luodaan yhdessä

  Balderin talolla Winland-tutkimushanke otti ensimmäisen askeleensa kohti uudenlaista tieteenalojen ja yhteiskunnan eri sektoreiden rajat ylittävää yhteistyötä. Paikalla oli liki 100 energia-, ruoka- ja vesiturvallisuuden ammattilaista selvittämässä, mitkä ovat kokonaisturvallisuuden näkökulmasta keskeiset uhat ja millaista yhteistyötä tehdään ongelmien ratkomiseksi tulevaisuudessa.

  – Sidosryhmien edustajat tarjosivat meille korvaamattoman tärkeitä näkökulmia energiaan, ruokaan ja veteen  liittyviin turvallisuuskysymyksiin ja auttoivat meitä suuntaamaan tutkimustamme yhteiskunnallisesti tärkeisiin ongelmiin, kertoo hankkeen koordinaattori Suvi Sojamo.

  Osallistujat toivoivat, että Winland-hankkeen avulla päästäisiin irti ajattelutapojen-, tutkimusperinteiden ja toimialojen siiloista. Paitsi korkeatasoista tutkimusta, Winlandilta odotetaan myös kokonaisturvallisuuden tutkijoiden ja kentällä toimivien ihmisten yhteentuomista.

  – Turvallisuusalan kentän toimijoiden kartoittaminen ja yhteentuominen on Winlandille tärkeä vaikuttavuustavoite, toteaa Suvi Sojamo.

  Tiedettä tarvitaan tukemaan kokonaisturvallisuutta

  Kokonaisturvallisuutta laajasti katsovaa tutkimushanketta ovat odottaneet myös alan toimijat.

  – Tiedettä tarvitaan nyt tukemaan kokonaisturvallisuutta, painotti Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen. Winlandin olisi tärkeää luoda malli, joka kuvaisi selkeästi kokonaisturvallisuuden keskinäiset riippuvaisuudet ja jota voidaan hyödyntää kokonaisturvallisuuden parantamisessa.

  Osallistuvat toivat myös esiin, että tiedettä tarvitaan muodossa, jossa sitä on helppo ymmärtää ja hyödyntää. Selkeästi jäsenneltyjen raporttien lisäksi Winlandia pyydettiin suunnittelemaan esimerkiksi escape room -pakopeli, joka perustuisi Winlandin suosittamiin toimintamalleihin ja tutkimustietoon. Tähän ideaan on tartuttava!

  Continue Reading