From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

Kestävä kaupungistuminen on tavoitteena @bemine_project, @Akatemia_STN. Hanke kehittää demokraattisia ja tehokkaita käytäntöjä maankäyttöön, asumiseen, liikkumiseen, palveluihin ja elinkeinoihin. Lue juttuni https://t.co/vaqqdVxiLt.

Haasteita sinisen talouden kehittämisen tiellä? Työpajamme näkökulmina ruoka, energia ja matkailu. Tervetuloa mukaan 22.10.! https://t.co/maa0qVESDg

#sininentalous #sininenbiotalous #vesivoima #maatalous #kalatalous #kalastus #kalastusmatkailu #kalankasvatus

Uusi tiedeartikkeli ruokaan liittyvän #virtuaalivesi-kaupan vaikutuksista globaaleihin vesivaroihin - kirjoittajana myös #WinlandFI:n #ruoka-osahankkeen vetäjä @MattiKummu! Artikkeli luettavissa: https://t.co/82szD0O1YO
#vesi #ruoka #ruokaturva #piilovesi #strateginentutkimus

Load More...

Konsortiossa mukana