From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

"Strategisen tutkimuksen hankkeissa tutkimuksen
yhteiskehittämisellä (co-creation) tutkijoiden ja sidosryhmien kesken on keskeinen rooli. Yhteiskehittämisen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka on hyödyllistä sekä tiedeyhteisölle että tiedon hyödyntäjille." #vaikuttavuus

Iina Koskinen@iinakos

#tieteessätapahtuu'ssa katsaukseni #strateginentutkimus hankkeiden vuorovaikutukseen. Esitän, että #vaikuttavuus on monitasoinen ilmiö, jossa vuorovaikutuksen laatu eli #productiveinteractions on avain vaikuttavuuteen saavuttamiseen hankkeen puitteissa.
https://t.co/6s6xTgCg2a

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi tarvitaan yhteistyötä riskien hallitsemiseksi @WinlandFI #ilmastoriskit #ilmastonmuutoshaltuun #hyvänsäänaikana #vesivastuu #SDGs #vedenkierto #metsä @Akatemia_STN @keskma

.@core_STN-hankkeessa fokuksena luonnonvarojen yhteistoiminnallinen hallinta: kiinnostava nelikenttä kumppanuuden eri muodoista @PeltonenLasse! #yhteishallinta #cogovernance

Load More...

Konsortiossa mukana