Winland-tutkimushanke

Winland-hanke (’From Failand to Winland’) on kolmevuotinen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tarkastelee Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja tulevaisuusskenaarioiden avulla.

Työtämme ohjaavat kysymykset:

– Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?

– Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen? Miten meistä ei tule Failand vaan Winland?

Pureudumme kysymyksiin eri näkökulmista aina globaalilta paikalliselle tasolle. Otamme huomioon muutospaineet, jotka liittyvät esimerkiksi veden käyttöön, ilmastonmuutokseen, geopolitiikkaan ja demografiaan. Lisäksi huomioimme ruoka- ja energiaturvaan kytkeytyvät suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit.

Hyödynnämme yhteiskehittämisen menetelmiä ja skenaarioita, jotta saamme erilaiset toimijat keskustelemaan toistensa kanssa.

Konsortiossa on ruoka- ja energiaturvan, vesivarojen ja ilmastonmuutoksen, lainsäädännön, päätöksentekoprosessien ja resilienssin asiantuntijoita sekä skenaariomenetelmien ja yhteiskehittämisen osaajia.

Hankkeestamme ja sen teemoista löydät lisätietoa myös tilannekuvaraportistamme ja esitteestämme.

Hankkeen teemat