From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

Oikeustieteiden laitoksen tutkijat ovat @anttibeli johdolla mukana STN:n rahoittamassa @WinlandFI-hankkeessa tutkimassa energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta. Lue tästä jutusta, miten turvallisuus- ja kestävyyskeskusteluja hankkeessa lähestytään systeemisellä tutkimusotteella. https://t.co/qHQpStHVx4

Lue tutkimuskatsauksestamme lisää mm. siitä, kuinka äärimmäinen #kuivuus vaikuttaa vesistöihin ja veden saatavuuteen Suomessa (s. 8) ja miten siihen tulisi varautua https://t.co/TUYwQGFDbF #strateginentutkimus #vesistöt #vesivarat #varautuminen #energia #ruokaturvallisuus

Load More...

Konsortiossa mukana