From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

”Ravinnosta saatavasta energiasta 75% on peräisin 12:sta kasvilajista ja 5:stä eläinlajista. Monipuolisuuden tärkeys on huomioitava vahvemmin tulevaisuuden kestävää kansainvälistä ruokataloutta tukevia politiikkatoimenpiteitä suunniteltaessa.” @LukeFinland @scenoprot #ruokaturva

Monipuolisempi #ruokajärjestelmä merkitsisi uusia vaihtoehtoja kuluttajalle,
mahdollisuuksia alkutuottajille ja kilpailuvaltteja elintarvikkeiden
jalostajille. Julkaisimme Policy Briefin monipuolisuudesta. #kestävätproteiinit
#monimuotoisuus #InnoFood
https://t.co/PWaoPCjuW4

Blogi: Päättäjiä on heräteltävä vesihuollon tilasta. Investointeja tarvitaan lähiaikoina paljon verkostojen saneeraukseen, koska suuri osa putkista on vuosikymmeniä vanhoja ja todennäköisesti saneerauksen tarpeessa. https://t.co/uyYWQLl6PG #tietokäyttöön

Load More...

Konsortiossa mukana