From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

Luottamus saattaa rapautua ellemme näytä ymmärtävän mm #ilmastonmuutos #sukupuuttoaalto merkittävyyttä näperrellen vain (sinänsä merkittävien) teknologioiden kanssa. #kokonaisturvallisuus https://t.co/EkToooOF9W

2/2 Uudet #stnteemat:
-Julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet
-Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa.
Läpileikkaava painopiste: Tutkimuksen eettisen ulottuvuuden vahvistaminen https://t.co/oq6v6eQEkt

1/2 Uudet #stnteemat:
- Kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää
- Innovatiiviset materiaalit ja palvelut resurssiviisauden ja kestävän kehityksen edistäjinä
https://t.co/oq6v6eQEkt

Load More...

Konsortiossa mukana