Winland-tutkimushanke

Winland-hanke (’From Failand to Winland, 2016-2019’) oli Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke, joka tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen sekä yhteiskehittämisen avulla. Löydät lisätietoa työstämme alla olevilta teemasivuilta sekä blogiteksteistä ja julkaisuistamme.

Työtämme ohjasivat seuraavat kysymykset:
− Miten energiaan, ruokaan ja veteen liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa?
− Miten edistämme yhteiskuntamme resilienssiä, eli kykyä selvitä muutoksista, tähän liittyen? Miten meistä ei tule Failand vaan Winland?

Pureuduimme kysymyksiin eri näkökulmista aina globaalilta paikalliselle tasolle. Otimme huomioon muutospaineet, jotka liittyvät esimerkiksi veden käyttöön, ilmastonmuutokseen, geopolitiikkaan ja demografiaan. Lisäksi huomioimme ruoka- ja energiaturvaan kytkeytyvät suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit. Hyödynsimme työssämme yhteiskehittämisen menetelmiä ja skenaarioita, joiden avulla toimme erilaiset toimijat keskustelemaan toistensa kanssa.

Konsortio koostui ruoka- ja energiaturvan, vesivarojen ja ilmastonmuutoksen, turvallisuuden, lainsäädännön, päätöksentekoprosessien ja resilienssin asiantuntijoista sekä tulevaisuudentutkimuksen ja yhteiskehittämisen osaajista.

Hankkeen teemat