Konsortio

Ota yhteyttä

Suvi Sojamo, tutkijatohtori
hankkeen koordinaattori

suvi.sojamo (at) aalto.fi
+358 50 325 4415

Kirsi-Marja Lonkila
vuorovaikutusasiantuntija

kirsi-marja.lonkila (at) demoshelsinki.fi
+358 50 571 9055

Winlandissa mukana

Konsortion johtajat

Marko Keskinen

Marko Keskinen,
konsortion johtaja

marko.keskinen (at) aalto.fi
050 4714866 (toimisto)
@keskma

Marko Keskinen on vesitekniikan vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopistossa. Häntä kiinnostavat veden, ruoan ja energian kytkökset, kestävä kehitys, turvallisuuden eri muodot sekä sektoreita ja näkökulmia integroivat lähestymistavat.

Kuva-02web

Olli Varis,
konsortion varajohtaja

olli.varis (at) aalto.fi
-
-

Olli Varis on vesitalouden professori ja Matti Pursula -professuurin haltija Aalto-yliopistossa. Variksen alaa ovat globaalit vesikysymykset sekä kehityksen ja luonnonvarojen kestävän käytön vuorovaikutus.

Osahankkeiden johtajat

Burkhard Aufferman

Burkhard Auffermann,
osahankkeen johtaja

burkhard.auffermann (at) utu.fi
+358 40 744 1465
@HardiAu

Burkhard Auffermann on erikoistutkija Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Hänellä on asiantuntemusta turvallisuus- ja tulevaisuustutkimuksesta sekä skenaariosuunnittelusta.

Antti Belinskij

Antti Belinskij,
osahankkeen johtaja

antti.belinskij (at) uef.fi
+358 40 762 8333
@anttibeli

Antti Belinskij on tutkija Itä-Suomen yliopistosta. Belinskijn tehtävä hankkeessa on energia-, ruoka- ja vesiturvaan liittyvä oikeustieteellinen tutkimus.

Matti Kummu

Matti Kummu,
osahankkeen johtaja

matti.kummu (at) aalto.fi
+358 50 407 5171
@mattikummu

Matti Kummu on apulaisprofessori Aalto-yliopistossa. Kummu työskentelee globaalien vesihaasteiden ja ruokaturvan parissa.

Outi Kuittinen

Outi Kuittinen,
osahankkeen johtaja

outi.kuittinen (at) demoshelsinki.fi
+358 50 326 5582
@outikookoo

Outi Kuittinen vastaa Demos Helsingissä yhteiskehittämisestä ja johtaa sitä myös hankkeessa.

Mika Marttunen

Mika Marttunen,
osahankkeen johtaja

mika.marttunen (at) ymparisto.fi
+358 40 046 9450
-

Mika Marttunen on SYKE:n Vesikeskuksen johtava asiantuntija. Hankkeessa Marttunen osallistuu sidosryhmätyötä selkeyttävien menetelmien soveltamiseen.

Juha Mäkinen

Juha Mäkinen,
osahankkeen johtaja

juha.makinen (at) mil.fi
+358 299 530403
@makinen1964

Juha Mäkinen on sotilaspedagogiikan professori Maanpuolustus-korkeakoulussa. Hankkeessa Mäkisen tehtäviä ovat resilienssi- sekä yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen tutkimukset.

Sanna Syri

Sanna Syri,
osahankkeen johtaja

sanna.syri (at) aalto.fi
+358 50 599 3022
-

Sanna Syri on energiatekniikan ja-talouden professori Aalto-yliopistossa. Hänen osahankkeensa tutkii energiajärjestelmiä simulointi- ja optimointimalleilla.

Kuva 04

Veli-Pekka Tynkkynen,
osahankkeen johtaja

veli-pekka.tynkkynen (at) helsinki.fi
+358 40 517 0521
@VPTynkkynen

Veli-Pekka Tynkkynen on Venäjän ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Tynkkysen osahanke keskittyy Suomen energiaturvallisuuteen ja Venäjän energiadiplomatiaan.

Tutkijat ja koordinaattorit

Helsingin Yliopisto

Iina Koskinen, vuorovaikutusasiantuntija

iina.koskinen (at) demoshelsinki.fi
+358 505 576 578
@iinakos

Iina Koskinen työskentelee Demos Helsingissä ja toimii hankkeessa vuorovaikutusasiantuntijana.

Sojamo_1[1308382]

Suvi Sojamo, tutkijatohtori,
hankkeen koordinaattori

suvi.sojamo (at) aalto.fi
+358 50 325 4415
@SuviSojamo

Suvi Sojamo on tutkijatohtori Aalto-yliopiston Vesi ja kehitys -ryhmässä. Hankkeessa Sojamon tehtäviä ovat koordinointi ja osallistuminen eri osahankkeiden tutkimukseen.

ira-ahokas-1

Ira Ahokas,
tutkija

ira.ahokas (at) utu.fi
(02) 333 9527
-

Ira Ahokas toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa projektipäällikkönä. Ahokkaan tehtävänä hankkeessa on maatalouspolitiikkaan sekä turvallisuuteen liittyviä skenaariomallinnus ja politiikkasuositusten laatiminen.

ahopelto

Lauri Ahopelto,
tutkija

lauri.ahopelto (at) aalto.fi
-
@LauriAhopelto

Lauri Ahopelto on vesi- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri SYKE:n vesienhoidon yksikössä sekä väitöskirjatyöntekijä Aalto-yliopistossa. Hankkeessa Ahopelto selvittää kuivuuden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

johanna_anttonen09092016

Johanna Anttonen,
postdoc -tutkija

johanna.anttonen (at) mil.fi
+358 299 530224
-

Johanna Anttonen toimi hankkeessa postdoc-tutkijana. Hänen erityisalaansa ovat turvallisuuden määrittely ja sotilaspedagogiikka.

kaisa_mv_43542330656

Kaisa Huhta,
tutkija

kaisa.huhta (at) uef.fi
+358 50 594 7271
-

Kaisa Huhta on tutkija Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy eurooppalaiseen ja kansainväliseen energiaoikeuteen. 

Höysniemi

Sakari Höysniemi,
tohtorikoulutettava

sakari.hoysniemi (at) helsinki.fi
-
@shoysniemi

Sakari Höysniemi on tohtorikoulutettava yhteiskuntapolitiikan oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Hän keskittyy hankkeessa Suomen ja Venäjän energiapolitiikkaan.

Jääskeläinen

Jaakko Jääskeläinen,
tohtorikoulutettava

jaakko.j.jaaskelainen (at) aalto.fi
+358 40 348 5279
-

Jaakko Jääskeläinen on tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa. Hankkeessa hänen tehtävänsä on energiamarkkinaskenaarioiden mallintaminen.

slack-for-ios-upload

Arttu Kantola,
FM, tutkija

arttukan@hotmail.com
-
@KantolaArttu

Arttu Kantola FM toimi tutkijana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen tehtävänään hankkeessa on tutkia yhteiskehittelyssä tapahtuvaa oppimista.

Johannes Koponen

Johannes Koponen,
tutkija

johannes.koponen (at) demoshelsinki.fi
+358 41 540 3608
@johanneskoponen

Johannes Koponen vastaa Demos Helsingin tulevaisuudentutkimuksesta. Hankkeessa hän rakentaa yhteiskehittämisen avulla tulevaisuuskuvia ja skenaarioita.

kuosmanen

Jaakko Kuosmanen,
tutkija

jaakko.kuosmanen (at) demoshelsinki.fi
+358 400 601 716

Jaakko Kuosmanen työskentelee Demos Helsingillä. Hän on pitkän aikavälin hallinnon ja instituutioiden rakenteellisen suunnittelun asiantuntija.

ETL henkilšstš valokuvaus tammikuu 2016, valokuvaaja photographer Marjo KoivumŠki

Aili Kähkönen,

sidosryhmän edustaja

aili.kahkonen (at) etl.fi
+358 40 567 3680
-

Aili Kähkönen toimii huoltovarmuusorganisaatiossa elintarvikealalla ja tuo sidosryhmien näkemyksiä hankkeen suunnitteluun.

slack-for-ios-upload-1

Elina Lehikoinen,
tohtorikoulutettava

elina.lehikoinen (at) aalto.fi
+358 40 779 5576
@Lehiel

Elina Lehikoinen on tohtorikoulutettava Aalto-yliopistossa. Hän tutkii Suomen ruokaturvaa ja sen linkkittymistä globaaleihin ilmiöihin.

Matti Minkkinen

Matti Minkkinen,
tutkija

matti.minkkinen (at) utu.fi
+358 2 333 9506
@MattiMinkkinen

Matti Minkkinen on tohtorikoulutettava Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistossa. Minkkisen tehtävä hankkeessa on skenaarioprosessin koordinointi.

jyri-mcda-kuva-crop2750869

Jyri Mustajoki,
tutkija

jyri.mustajoki (at) ymparisto.fi
+358 40 670 3751
@JyriMustajoki

Jyri Mustajoki toimii tutkijana SYKEn Vesikeskuksessa. Hänen tehtävänään hankkeessa on soveltaa monitavoitearviointiin ja ongelmien jäsentelyyn kehitettyjä menetelmiä tukemaan skenaariotyötä ja sidosryhmäyhteistyötä.

Rauno Pirinen

Rauno Pirinen,
postdoc-tutkija

rauno.pirinen (at) laurea.fi
+358 40 847 9611
@rauno_pirinen

Dosentti Rauno Pirinen toimii hankkeessa post doc -tutkijana. Hänen tutkimuksessaan yhdistyy turvallisuuspedagogiikka, tekniikka ja tietojenkäsittelytiede.

Riikka Saarimaa

Riikka Saarimaa

riikka.saarimaa(at)utu.fi
(02) 333 9615
-

Riikka Saarimaa toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa projektipäällikkönä. Saarimaan tehtävänä Winland-hankkeessa on ruuan kulutuksen skenaarioprosessiin osallistuminen ja sen toteuttaminen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arto Salonen,
tutkija

arto.o.salonen (at) helsinki.fi
+358 40 682 0080
@artoOsalonen

Dosentti Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Salosen tutkimuksessa yhdistyvät yhteiskuntatieteelliset ja käyttäytymistieteelliset lähestymistavat.

Soininen

Niko Soininen,
tutkija

niko.soininen (at) uef.fi
+358 50 432 3054
@Niko_Soininen

Niko Soininen on ympäristöoikeuden ja yleisen oikeustieteen yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopistossa. Soinisen tehtävä hankkeessa on varautumissääntelyn analyysi.

Noora Veijalainen

Noora Veijalainen, tutkija

noora.veijalainen (at) ymparisto.fi
+358 40 014 8545
@NooraVei

Noora Veijalainen on hydrologi SYKE:ssä. Veijalaisen tehtäviä hankkeessa ovat vesiturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset.

kirsi-marja

Kirsi-Marja Lonkila, vuorovaikutusasiantuntija

kirsi-marja.lonkila(a)demoshelsinki.fi
+358 50 571 9055
@kmlonkila

Kirsi-Marja Lonkila työskentelee Demos Helsingillä ja toimii hankkeessa vuorovaikutusasiantuntijana.

cropped naama

Christopher Rowley, vuorovaikutuskoordinaattori

christopher.rowley(a)demoshelsinki.fi
+358 50 086 0666
@chris_rowley

Christopher Rowley työskentelee Demos Helsingillä ja toimii hankkeessa vuorovaikutuskoordinaattorina.