Vesiturvallisuuden kokonaisarvio

Lähestymistapa ja työkalu vesiturvallisuuden kokonaisarviointiin

Vesiturvallisuus (water security) on noussut veden hallinnan keskeiseksi käsitteeksi ja tavoitetilaksi kansainvälisesti. Olemme Winland-hankkeessa kehittäneet kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja työkalua vesiturvallisuuden tilan ja tulevaisuuden arvioimiseksi Suomessa. Kokonaisarvioinnissa

  • Arvioidaan järjestelmällisesti vesiturvallisuuden tekijöitä (ks. kuva alla)
  • Havainnollistetaan eroja tekijöiden tiloissa
  • Tunnistetaan tarpeita vesiturvallisuuden parantamiseksi

Lähestymistapa on kehitetty yhdessä Winland-hankkeen sidosryhmien kanssa hankkeen työpajoissa sekä asiantuntijahaastattelujen tuella vuosina 2016–2018. Tarkempi kuvaus lähestymistavasta on esitetty hankkeessa lokakuussa 2018 järjestetyn työpajan taustamateriaalissa.

Lisätietoa vesiturvallisuuden kokonaisvaltaisesta arvioinnista on myös aiheesta julkaistussa Policy briefissä.


Lähestymistavan avulla Winland-hankkeessa on arvioitu Suomen vesiturvallisuuden tilaa lähestymistapaa tukemaan kehitetyt Excel-työkalun avulla. Huom! Työkalussa esitetyt arviot on tehty Winland-hankkeen työryhmässä asiantuntija-haastattelujen ja Winlandin työpajojen pohjalta, ja ovat tämänhetkisiä suuntaa-antavia arvioita. Täten ne ovat vain yksi näkökulma asiaan, mutta jostain toisesta näkökulmasta katsottuna arvio voi olla hyvinkin erilainen. Toisaalta arvioinnin yhtenä tavoitteena on tunnistaa, mistä asioista ollaan samaa ja mistä eri mieltä. Täten otamme mieluusti vastaan myös omia näkemyksiänne, joiden perusteella arvioita voidaan päivittää.

Linkki Excel-työkaluun.

Työkalun avulla on tuotettu tilakortteja, joissa esitetään arvioita vesiturvallisuuteen liittyvien tekijöiden tilasta Suomessa. Seuraaviin pdf-tiedostoihin on tehty koosteet eri päätekijöiden alla olevista tilakorteista.

  1. Vesiympäristön tila
  2. Terveys ja hyvinvointi
  3. Elinkeinojen kestävyys
  4. Yhteiskunnan vakaus, toimivuus ja vastuullisuus