Nexus katsoo veden, ruoan ja energian kytköksiä

Vedellä on keskeinen merkitys sekä ruokaturvan että energiaturvallisuuden kannalta. Toisaalta ruoan- ja energiantuotanto luo merkittäviä vaikutuksia ja riskejä veteen liittyen.

Veden, energian ja ruoan välisiä kytköksiä tarkasteleva ns. nexus-käsite (water-energy-food nexus) on noussut merkittävään rooliin vesialan kansainvälisessä keskustelussa. Käsitteen yhtenä lähtökohtana on riskien arviointi ja hallinta.

Tässä Vesitalous-lehden artikkelissa Winland-hankkeen tutkijat Marko Keskinen, Seppo Rekolainen, Suvi Sojamo ja Olli Varis pohtivat mikä se sellainen nexus oikein on ja miten se kytkeytyy riskien hallintaan. Kirjoittajat tunnistavat kolme keskeistä teemaa, jotka nexus-keskustelu voi tuoda riskien hallintaan: eri alojen välisten kytkösten korostaminen, laaja aika- ja paikkaperspektiivi sekä laaja-alainen ymmärrys riskeistä ja niiden hallinnasta.

Artikkeli on ladattavissa pdf-tiedostona Winland:n Julkaisut-sivulta.

nexus-triangle