Millä alueilla vesivaroihin kohdistuu suurin riski?

Julkaisu löytyy osoitteesta:
Kummu & Varis, http://www.vesitalous.fi/. September 2, 2016.

Vesi on kriittinen luonnonvara. Siihen kohdistuu suunnaton määrä intressejä ja paineita, ja se on hyvinhaavoittuva. Mutta miksi se on haavoittuva? Ja missä?

vesistojen-haavoittuvuusindeksi

Vesivarojen vaikutuksia valuma-alueilla asuvien ihmisten elämään ei ole ennen tutkittu kokonaisvaltaisesti. Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti keskeiset tulokset tutkimuksestamme, jossa paikkatietojen perusteella tehdyt paikkatietoanalyysit laajennetaan koskemaan koko maailmaa.

Kattavien tietokanta-aineistojen perusteella laskimme indeksin sille, kuinka haavoittuvaisia maailman eri valuma-alueet ovat vesivarojen riittävyyden suhteen. Eri riskit yhteen kokoavassa indeksissä korkeimmat uhkatasot löytyvät Lähi-Idän ja Kiinan rannikon yhdistävältä kaistaleelta. Korkea uhkataso on myös Afrikassa, jossa tilanne on kaiken lisäksi heikentynyt viime aikoina.

Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että yhteiskunnallinen epävakaus on suurinta alueilla, joissa vesivarojen riittävyyden uhkataso on korkea.