Tulevaisuusskenaariot

Tulevaisuusskenaariot ovat Winland-hankkeen keskeinen integroiva menetelmä. Ne tuovat yhteen eri teemojen alla tekemämme tutkimuksen ja kehystävät sidosryhmien kanssa tekemäämme yhteistyötä. Tuottamamme skenaariot myös vetävät tutkimuksemme yhteen tulevaisuustarinoiksi, joita päätöksentekijät voivat hyödyntää ratkaisujensa tukena.

Skenaarioprosessin ensimmäisessä vaiheessa keskitymme siihen, miten Suomen kokonaisturvallisuus voi lamaantua: siis miten Failandiasta voisi tulla totta. Prosessin toisessa vaiheessa etsimme yhdessä sidosryhmien kanssa ratkaisuja ja toimenpiteitä, joiden avulla Suomen kokonaisturvallisuuden varmistava Winland-visio voidaan toteuttaa.

Skenaarioajattelun keskiössä on aina tietty kysymys tai järjestelmä, jonka näkökulmasta tulevaisuuksia tarkastellaan. Hankkeessamme tämä järjestelmä muodostuu Suomen kokonaisturvallisuuteen suoraan vaikuttavista tekijöistä ja toimijoista sekä keskeisistä suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseista.  

Hankkeessamme tuotetaan:

  • kokonaisselvitys siitä, mikä voisi johtaa Suomen kokonaisturvallisuuden järjestelmän lamaantumiseen ja mihin toimiin on ryhdyttävä, jotta järjestelmän resilienssi tulevaisuudessa varmistetaan
  • tulevaisuusskenaarioita, joissa kartoitamme maamme vesi-, energia- ja ruokaturvaan vaikuttavia keskeisiä ajureita, trendejä ja shokkeja yhteistyössä sidosryhmien kanssa
  • analyysejä, joissa integroimme sektorikohtaiset skenaariot (energia, ruoka, vesi ja ilmasto) systeemisiksi kokonaisturvallisuusskenaarioiksi