From Failand to Winland

Winland-tutkimushanke pureutuu Suomen energia- ja ruokaturvaan yhteiskehittämisen sekä tulevaisuusskenaarioiden avulla. Etsimme vastauksia kysymyksiin: Miten energiaan ja ruokaan liittyvät muutospaineet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset ohjaavat Suomen kokonaisturvallisuutta tulevaisuudessa? Miten estämme Failandin ja kuljemme kohti Winlandia?

Julkaisut

Blogi

Osallistu keskusteluun Twitterissä

#Vesikriisi't jälleen WEF:n globaalien riskien top 5:ssä, tänä vuonna niiden #kytkökset yhteiskunnan kaikkiin sektoreihin ja toimijoihin sekä eri alueiden välillä entistä paremmin esillä. #vesiturvallisuus #vesivastuu #yhteistyö #ilmastonmuutos
https://t.co/mT6O2bERZB

Talousveden ja ruoan riittävä saatavuus on tärkeä osa #ennakointi'a väestön turvallisuuden varmistamiseksi. Ilman vettä ei tule ruokaa, ei kotona eikä teollisuudessa. WinlandFI on tärkeä tutkimus. https://t.co/AJ1eRdT1Uo

Load More...

Konsortiossa mukana